Yeraltı Görüntüleme Kullanılırken Yapılan Hatalar

Son güncelleme tarihi: 4 Ekim 2022 11:46 Yazar: Conrad
Yeraltı Görüntüleme Kullanılırken Yapılan Hatalar

Yeraltı görüntüleme cihazları, dedektörlere ve alan tarama cihazlarına göre daha gelişmiş arama yapabilen cihazlardır. Yeraltı görüntüleme cihazları toprak altında kalmış değerli materyalleri detaylı şekilde tarayabilen elektronik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Toprak altında bulunan değerli altın, gümüş gibi madenler için yapılan define aramalarında oldukça etkin cihazladır. Ancak yeraltı görüntüleme cihazlarının doğru kullanımı yeraltında bulunan materyallerin doğru tespit edilebilmesi için en önemli etkendir. Yüksek teknolojili ve gelişmiş arama ayarlarına sahip bir yeraltı görüntüleme cihazını dahi kullanırken yanlış kullanırsanız cihaz işe yaramaz ve aradığınıza ulaşamazsınız. Aramanızda boşa zaman ve para harcamış olursunuz. Bu yüzden define arayıcılarının yeraltı görüntüleme cihazlarını doğru kullanması, ellerindeki cihazların etkinliğini ve verimliliğini etkilemektedir. Yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör cihazlarına göre daha hassas ve doğru kullanım gerektiren cihazlardır. Yeraltı görüntüleme cihazını define ararken kullanmadan önce nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmek önemlidir.

Yeraltı görüntüleme cihazlarını kullanırken kullanıcılar tarafından sık yapılan ve yapılmaması gereken hatalar bulunmaktadır. Bu hatalardan ilki arama yaparken cihazın yörüngesinin doğru olmasıdır. Yeraltı görüntüleme cihazları kullanılırken kuzey-güney doğrultusunda tutularak arama yapılması gerekilmektedir. Arama esnasında yeraltı görüntüleme cihazının zeminden çok yukarıda ya da aşağıda tutulması da cihazın çalışmasına engel olmaktadır. Yeraltı görüntüleme cihazının doğru çalışabilmesi için zeminden 2-3 parmak yukarıda olacak şekilde sabit tutularak arama yapılmalıdır. Özellikle engebeli alanlarda ölçüm yaparken cihazın doğru ölçüm alabilmesi için yüksekliğe dikkat edilmelidir. Zeminden 2-3 parmak yukarıda ölçüm alınırken birden tümsekli alanda bir karış mesafeden ölçüm alınırsa ölçümün doğruluğu değişecektir. Bu yüzden engebeli alanlar önceden belirlenerek ve arazi zemini iyi analiz edilerek tarama yapılmalıdır. Yeraltı görüntüleme cihazları hassas aramaya sahip cihazlar oldukları için tarama yapılan bölgede metal parçaları olması yanlış ölçüm yapılmasına sebep olur. Bu yüzden arama yapmadan önce aranan bölgenin temizlenmesi önerilmektedir. Ayrıca yapılan hatalardan biri de hızlı şekilde tarama yapılmasıdır. Doğru ölçüm için genel olarak normal adımlar ile 30 cm aralıklı olacak şekilde yavaş, sabit ve aynı doğrultuda olacak şekilde aralıklı ölçümler alınmalıdır. Cihazın aynı doğrultuda tutulmaması cihazın daha doğru ölçüm yapmasını sağlar.

Genel olarak yeraltı görüntüleme cihazlarını kullanılırken yapılan hata, cihazın doğru tutulmaması ve tarama yaparken hareket ettirilmesidir. Yeraltı görüntüleme cihazı doğru tutulmadığında, cihaz toprak altında bulunmayan materyal varmış gibi uyarı verebilir ya da toprak altında bulunan materyali tespit edemeyebilir. Yeraltı görüntüleme cihazının yanlış ölçüm alması ile cihazın doğru tespitte bulunması engellenmiş olunur. Bu yüzden yeraltı görüntüleme cihazını kullanmadan önce doğru kullanım için bilgi edinilmesi oldukça önemlidir. Define araması yapmadan ve arazi taranmadan önce hem cihazların kılavuzlarının okunması hem de cihazların araştırılması önerilmektedir. Yeraltı görüntüleme cihazları için Conrad ile iletişime geçebilir ve cihazlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefon Whatsapp