G-59QZ8CJBXC
email
info@conraddedektor.com
call
+90 (216) 370 13 41
Conrad.

Define Arama Yönetmeliği

Define Arama Yönetmeliği
Yazar: Conrad
4 Ekim 2022 11:39
Define Arama Yönetmeliği

Türkiye toprakları birçok uygarlığa ve devletlere ev sahipliği yapması bakımından oldukça zengin topraklardır. Bu sayede toprak altında kalmış birçok tarihi eserlere, değerli madenlere, önemli kalıntılara rastlamak mümkün hale gelmiştir. İnsanlar, define arayıcılığı ile yıllardır değerli madenleri aramaktadırlar. Define aramasının, kontrol altında tutulabilmesi ve çevreye zarar vermemesi için define arayıcılığı devlet kontrolü ile yapılmaktadır. İzinsiz bir şekilde define araması yapmak suç niteliğindedir. Define araması yapmak isteyen kişiler, öncelikle arama kapsamını belirten izin belgesi almalıdırlar. Define arama ile ilgili kurallar ve bilgilendirmeler Define Arama Yönetmeliği kapsamında belirtilmiştir.

Define Arama Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa dayanmaktadır. Yönetmelik, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’nde detaylı olarak yer almaktadır. Define araması yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak mevzuat yönetmeliğini okuması önerilmektedir. Yönetmelikte belirtilen maddeler, define aramasının içeriğine ve izinlere yönelik bilgilendirmeleri içermektedir. Bu sayede define aramanızın yasal şekilde yürütülmesi için gerekli bilgilere sahip olabilirsiniz. Yönetmelik, define araması sırasında yürütülmesi gereken süreci ve uyulması gereken kuralları içermektedir. Yönetmelik kapsamında öncelikli olarak define araması için arama ruhsatının alınması gerektiği vurgulanmıştır. Arama izni için, arama yapılmak istenen bölgenin bağlı olduğu müze müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapılması gerekilmektedir. Bu dilekçe kapsamında aramanın amacı belirtilir. Buna ek olarak arama yapılacak yerin bağlı olduğu il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası en açık haliyle bildirilmelidir. Bunun dışında arama yapılacak bölgenin tapulu olup olamadığı, kime ait olduğu, mezarlık bölgesi olup olmadığı, ekili dikili alan olup olmadığı ve meskün, gayrimeskün olup olmadığı da belirtilmelidir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onaylanan ruhsatlar 1 yıl süreli arama izni sağlamaktadır. Ancak define araması hiç durmadan aralıksız olarak sadece 1 ay süreli arama yapılabilmektedir. Bu süreler genel süreler olup hava durumuna ya da doğal afetlere bağlı olarak gerekli görüldüğü durumlarda sürelerde izin kapsamında değişiklik yapılabilmektedir.

Yönetmelikte izin alınırken gerekli olan belgeler de belirtilmiştir. Arama yapılacak yerin haritası, krokisi, tapu numarası, aramaya uygun olup olmaması gibi belgeler talep edilmektedir. Ayrıca yönetmelik kapsamında define araması yapılacak alanın 50 metrekareyi geçemeyeceği ve en fazla 10 metre derinlikte define araması yapılabileceği belirtilmiştir. Yönetmelik kapsamında su altında define araması yapılamayacağı da belirtilmiştir. Yönetmelik, define araması sırasında bulunan hazinenin yüzde kaçının define arayıcısına ait olduğuna dair bilgileri de içermektedir. Ayrıca define araması sonrasında alanın eski haline getirilmesi ile ilgili yükümlülükler ve izlenmesi gereken prosedürler de yönetmelik kapsamında belirtilmiştir. Eğer detaylı olarak yönetmelik maddelerini okumak ve bilgi almak istiyorsanız https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17238&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden resmi gazetede yayınlanan Define Arama Yönetmeliği’ne ulaşabilirsiniz.

Eğer define araması ile ilgili teknik bilgileri edinmek ve define araması için en iyi dedektörlere ulaşmak isterseniz Conrad ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

 


footer svg